AKTUELLT

Kom med på en annorlunda och spännande resa till Israel med det senaste inom livsmedelsproduktion i focus.

Det finns några platser kvar!

Därför har vi flyttat fram sista anmälnings dagen till och med den 14 December.

 

Studieresa till Israel med Kristna Bönder 18 -25 mars 2018

Kristna Bönder kommer igen att arrangera en studieresa till Israel. Nedanstående program är preliminärt då de olika besöken fortfarande diskuteras. Priset är därför också preliminärt fram till programmet slutligen fastställts men beräknas till ca 15500 kr vid minst 15 deltagare.

Syftet med resan är dels att den ska vara kunskapshöjande genom besök på olika företag och organisationer och dels om möjligt knyta nya kontakter för eventuellt framtida samarbete. För att uppnå detta har vi fått löfte från the Israel Export Institute om hjälp att anordna dessa besök. De olika företag som namnges är förslag till den organisation i Israel, som kommer att hjälpa till att administrera besöken.

Resan sker i regi av Duveskogs Reseservice och reseledare är Per-Olof Hårsmar. För att vara säker på en plats måste anmälan göras till info@duvres.se eller telefon 0278-16005 snarast, dock senast 7 dec. Även en anmälningsavgift måste betalas till Duveskogs Reseservice, bg 5199-4119. Både anmälan och inbetalningen ska märkas ”Hårsmar 18 mars”

Om du har frågor kontakta Per-Olof på

mail per-olof.harsmar@finspong.com eller tel 0705-513865

Dag 1

Avresa från Arlanda tidigt på morgonen. Redan första dagens eftermiddag sker de första besöken på några företag. Vi tror vi ska hinna med en avsaltningsanläggning och ett företag, som utvecklar utrustning för mjölkproduktion. Övernattning sker i Ashdod.

 

Dag 2
Vi fortsätter besöken hos företag i området söder om Tel Aviv. Vi avser besöka SION, en tjurstation för utveckling av mjölkdjur och en maskin tillverkare med varumärket RMH. På kvällen åker vi norrut till Netanya och tar in på Israels vänners hotell Orit och har en grillkväll i dess trädgård. På vägen dit besöker vi Netafim, som är föregångare då det gäller system för droppbevattning.

 

 

Dag 3

Vi reser vidare till Galileen, där det finns många intressant kibbutzer att besöka. Mizra med en en stor kobesättning och getfarm med eget mejeri på Zippori. Övernattning sker på kibbutz Shaar Hagolan strax söder om Genesaret.

 

Dag 4

Besök på kibbutz Sde Eliyahuu, med stark inriktning mot ekologisk odling. Därefter åker vi in i Samarien på Västbanken och besöker Tommy Waller på den vingård organisationen Hayovel driver. Övernattning sker i Ariel, där det vid hotellet finns en biblisk trädgård och en kopia av tabernaklet, som israels folk hade med sig på ökenvandringen.

 

Dag 5

Denna dag reser vi till Jerusalem och gör under vägen ett stopp vid det antika Shilo, där tabernaklet och förbundsarken stod i 369 år innan det flyttades av kung David. Under eftermiddagen hoppas vi kunna träffa några Knessetmedlemmar med intresse för lantbruk.

Dag 6

Något ytterligare möte med personer/organisationer inom lantbruksbranschen. Under eftermiddagen besöker vi några av de bibliska platserna i Jerusalem och mot kvällen åker vi till Tel Aviv.

 

Dag 7

Sabbatsdag i Tel Aviv med möjlighet till bad och vila

 

Dag 8

Hemresa

 

Det kommer att vara samlingar på kvällarna för uppföljning av programmet och inbjudna gäster, som berättar om livet i Israel ur lite olika perspektiv.

 

*********************************************************************


Några viktiga händelser under 2016

 

Om vi ser tillbaka på året som gått med Kristna Bönder finns det några noteringar värda att ta fasta på

Vi var en grupp Kristna Bönder som samlades till bön i Riksdagen den 23 mars

På inbjudan av Magnus Oscarsson

 

Sammanfattningsvis bad vi i   huvudsak kring följande ämnen:

För regering och riksdag, ffa för landsbygdsminister ,och näringsdepartement

För särskilda  riksdagsmän ,

För avslöjanden och förändringar till förmån för en politik som lyfter åkermarkens värde och användning, livsmedelsproduktionen, djurhållningen och bönderna

För en förändrad rovdjurspolitik, till ökat skydd för tamboskap  och bönder

För en politik som värnar om Israel som en nation för det judiska folket

För en nationell livsmedelsstrategi

För att kristna värderingar får högre status i regering och riksdag och bland folk i det svenska samhället

Mot lögner som framförs inom miljö/klimatområdet

För vårt flyktingmottagande

 

Vi kan konstatera att under våren 2016 blev det väldigt turbulent i regeringen ett tag. I efterhand vet vi att det fanns krafter, framför allt från Mp och V, som ville ställa ministern S-E Bucht åt sidan, i en tänkt regeringsombildning på grund av för ”lite miljötänk och för mycket  av bondetänk”. En svensk Livsmedelsstrategi och en landsbygdstrategi med konkurrenskraftiga villkor har sina motståndare.

Vad som hände, var istället att Åsa Romsson tvingades avgå  av olika skäl som jag inte närmare vill gå in på här. Därmed försvagades möjligheterna till inflytande av djurrätts och vegan rörelserna. Åtminstone ett tag framöver.

Mehmed Kaplan tvingades bort från regeringen genom att avslöjas med kopplingar till ultranationalister från Turkiet och våldsamt Israelfientliga uttalanden. Islams ökade inflytande inom Mp kom i dagen genom honom och andra personer med inflytelserika positioner. Därmed blev det hårda inre konflikter inom partiet ,som därför kraftigt förvagats genom detta.

Beredskapsfrågan är märkligt levande under året. Trots att röster höjs för att tona ner läget i livsmedelsförsörjningen, så är den ofta i media som ett läge som oroar folket.

 

En svensk Livsmedelsstrategi skulle vara klar under våren, målet var att riksdagens partier enat skulle stå bakom den, men den har på grund av oenighet, hela tiden skjutits på framtiden. I slutet på december var man till synes framme, men med en hårsmån från att skriva under så började plötsligt centern (c) att kräva tillägg. Så nu har det blivit rörigt igen

För mig synes det som vissa krafter är i farten för att stoppa uppgörelsen.

 

Min övertygelse är att detta dokument kan bli avstampet för en ändrad attityd i samhället till förmån för att all mark brukas och produktionen ökar och därmed försörjningsläget förbättras. Men många belackare är högljudda även i denna fråga

 

Oron i samhället ökar både nationellt och internationellt, med attentat, bränder,    våld, och hat som vi inte sett förut.

Flyktingströmmarna var under 2016 enorma, och svåra för många länder att hantera.

 

Vi ska noga iaktta att Ryssland stärkte sitt strategiska inflytande över Syrien och mellanöstern påtagligt under året, och USA är på reträtt. Netanyahu och Obama har inte  varit ense om Iranfördrag m.m. samtidigt som Europa försvagas av Storbritanniens brexitbeslut. Vad som händer i USA efter Trumps tillträde är osäkert men ett märkligt val var det. Den världspolitiska kartan håller på att ritas om, det är otvetydigt.

 

Vårt hopp står till Honom, Jesus Kristus, som är kung i Guds Rike

Andreas Keller undervisade oss om Guds kärleksfulla sätt att se på oss, och hans vilja att arbeta tillsammans med oss där vi är. ” Vi, Guds folk, är till välsignelse för nationen”. Genom Hans väldiga styrkas kraft som mäktigt verkar i och genom oss, (Ef.1:19)  kan vi förändra situationer och bindningar som hindrar det goda från att ske, överallt där vi går bedjande fram. För nationen såväl som i familjen eller ladugården.

Låt oss lyfta våra händer i bön för nationen 2017, för folket, för beslutsfattarna,

Men framförallt för församlingen, så att man kliver in i bön för Landet och Guds Rikes tillväxt

 

 

 

Med varma hälsningar

 

Herbert Nyman

Ordf.


 

Ledningsgruppen
genom

Stellan Nilsson

Kassör

 

PS. Jag saknar e-postadress på ca en tredjedel av våra medlemmar. Skicka mig gärna ett e-postmeddelande när ni fått det här brevet så får vi en koll på att vi har rätt e-postadress och kan använda e-posten för kommande utskick. Till Er som inte har e-post skickar vi givetvis vanliga brev även i fortsättningen. DS.