Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Sann visdom

”Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd.” – Job 28:28

Jag var en av talarna vid en ”Bönder för Jesus-konferens” i Cathcart, Sydafrika, för flera år sedan då en av bönderna ställde sig upp under mötet. ”Tror du”, frågade han mig, ”att det är rättfärdigt att betala inkomstskatt till en regering som bekänner sig till kommunismen?” Innan jag blev kristen tyckte jag att vishet var att försöka se till att betala så lite inkomstskatt som möjligt, men den här dagen blev jag helt överrumplad och ropade till den helige Ande att han skulle ge mig vishet. Jag mindes genast en händelse i Bibeln där fariseerna försökte överlista vår Herre Jesus Kristus med en liknande fråga. Jesus tog myntet och sade: ”Ge kejsaren vad kejsaren tillhör (eftersom kejsarens ansikte var avbildat på myntet) och Gud vad Gud tillhör.” Vi måste vara ärliga i alla våra förehavanden. Det är sann vishet. Herren säger att om vi flyr det onda, kommer vi att förstå det som hör Guds rike till och bli visa. Den bistra verkligheten är, att vi får skörda det vi sår. I Bibeln står det att den som drar svärd skall dödas med svärd. Jag har sett det så många gånger. Låt oss göra det till vårt mål att vörda Herren och så bli visa människor. Låt oss betala till kejsaren det som tillhör kejsaren och till Gud det som tillhör Gud. Låt oss göra det som är rätt och riktigt i Guds ögon. Det spelar ingen roll vad skattmasen ser eller inte ser. Det viktiga är vad Gud ser och han står inte i skuld till någon. Om du gör saker på hans vis, kommer han att se till att du lyckas på varje område av ditt liv.