Kristna Bönders värdegrund

Vår målsättning:

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus för allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

 

Vi tror på:

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesu Kristi fulla försoningsverk till hela människan och skapelsen.
  • Att hela Bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

 

Vi verkar för:

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.vitlag