Profetior

Profetiska Tilltal

Kristna Bönder tror att Gud har något att säga om både samtiden och framtiden. Sedan starten 1984 har Kristna Bönder fått många profetiska hälsningar som har betytt mycket för arbetets utgångspunkt och inriktning. Var och en har ett personligt ansvar för att pröva en profetisk hälsning och därefter välja att sätta tro till den eller inte.

Profetia från Liz Poulsen, Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.