30 dec 2015

Vänner

Så har ännu ett år gått till ända. Det vi har på näthinnan är flyktingströmmar och många attentat . ISIS grymheter i Syrienkriget är som att en grym,  hatets ande från helvetet har kommit till världen . Kristna förföljs svårt, och Israel omringas alltmer av sina fiender.

Ändå tror jag att det är bara början på födslovåndorna som ska komma över världen.

 

Det svenska jordbruket och Sverige är i vågskålen, det förnimmer vi också.

”God tillgång på mat har varit en av de viktigaste grundstenarna för att bygga upp en lugn och fridsam värld att leva i”,  skriver Jordbruksverkets Generaldirektör Leif Denneberg i boken ”Maten och Moralen” utgiven  2015.

Om man studerar  kommentaren och kopplar den till den svenska verkligheten med en redan låg och fortsatt vikande utveckling av  produktion av mat i Sverige finns det en gnagande anledning till oro.

Men rösterna är många och synsätten far åt alla håll idag, kring den framtida maten.

Den professionella kommunikationsstrategin från veganrörelsen och djurrättsaktivisterna senaste tiden, med mål att avveckla all djurhållning och därmed livsmedelsproduktion i skogs och mellanbygd i Sverige, kan tyckas vara framgångsrik genom att den syns så väl i media idag.

Klimat och miljöpåverkan har satt jordbruket under lupp, man strider om det är utsläpp av koldioxid eller nettoinlagring på gårdarna.

Lönsamheten är svag.

På ett seminarium i Uppsala visade tranportsektorn hur sårbar en stad är om det blir brist på drivmedel. Uppsala stad är helt utan distribution på mindre än en vecka, med de stora problem det kommer att innebära för skola, och vård, ja för alla medborgarna i staden.

JTI har på samma sätt visat hur sårbart jordbruket är om brist på energi   (drivmedel och gödsel) blir en verklighet. Produktionen kommer att falla dramatiskt, och stor brist uppstår.

Hushållningssällskapen har skickat brev till landsbygdsministern nyligen med frågor om statens beredskap och strategi kring framtidens matförsörjning.

Vad blir svaret?

 

Visst behöver vi en strategi  för att försörja oss med mat.

Men mer än nåt annat behöver vi andlig mat. Ett hopp för framtiden.

I Jer. 29:11 står det:

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att  ge er en framtid och ett hopp”. Så  säger Israels Gud till ett folk som hamnat i ett  hopplöst läge borta i fångenskap och där man har förlorat allt.

 

Andreas Keller pastor från Schweiz  beskrev på ett värmande sätt Guds synsätt på de kristna.

Jesus sa till Petrus ”du är klippan…”, inte du kommer att bli…, eller när du är lite bättre…

Vi behöver förstå att vi är  välsignelsen för nationen, för bygden, gården. Redan Nu,  så låt oss gå iklädda välsignelsen och betjäna med det vi har, så förs den ut till omgivningen,   till marken, människorna och djuren.

Andreas medverkade på vår konferens med Kristna Bönder i Alunda för en månad sen. Beställ undervisningen , den kommer att välsigna dig. Du får den på ett USB-minne.

 

Årskrönika 2015