Det här året har varit ett bra år för bönderna  i Sverige. Trots Covid19 och alla restriktioner och bekymmer. Goda skördar av de flesta grödor, och bra mat till djuren har bärgats in. Samtidigt ökar efterfrågan på lokal mat eller svenskt, vilket är en bra signal och nödvändig, för vi behöver fler bönder och ökad produktion i landet av flera skäl.

Ibörjan av pandemin, i våras, blev det osäkert om det skulle bli dramatiska avstängningar av varuflöden mellan länder, och folk började hamstra toapapper och konserver m.m., butikshyllorna började gapa tomma. Samtal inleddes   mellan myndigheter och handeln , hur man i ett skarpt läge skulle kunna reglera våra inköp. Nu blev det inte så, men det som hände är en varning om den sårbarhet ”just in time” leverans av varor är.

 Jordbruket i Sverige har en försörjningsgrad på mat till ca 50%. Resten är import, det som vi har överskott på vid normalskörd är spannmål. Torkåret 2018 hade vi underskott även på spannmål. Vi har inga lager och minimal beredskap. Om tillgång på drivmedel och gödsel skulle begränsas är lantbruket i kris. Det här oroar oss som  Bönder, för vi tror inte att folk i allmänhet vet. Som kristna ber vi i Herrens bön ”ge oss brödet för dagen som kommer” och förstår vi sambandet blir bönen angelägen att be.

  Mat för dagen är inte självklart på många håll i världen. Många daglönare som förlorar jobben på grund av Covid, tappar inkomsten, som skulle ge dem mat för dagen.

  Tänk om all vår tid skulle focusera på, -” Hur får vi tag på mat för nästa dag”, ungefär som vi nu ständigt pratar om hur Covid skapar problem och stör vår bekvämlighet.                 

I Nordkorea har man stängt gränsen till Kina av oro för smitta, och därmed importen. Bristen på mat orsakar snabba prishöjningar. 1 kg ris kostar nu en normal månadslön.    

Virussmitta i djurbesättningar, liknande influensa   hos människor kan förekomma. Karantänsåtgärder för besättningen införs då omedelbart för att minimera smittspridning, samtidigt som åtgärder för djurens hälsa och tillfrisknande görs. Det är aldrig roligt att se djuren må dåligt, samtidigt är det en erfarenhet att en lämplig dos av en virussmitta bättrar på djurens immunförsvar och dämpar virulensen på framtida virusangrepp. I naturen pågår en ständig balansakt mellan smitta och hälsa. 

Även det som känns som en svår motgång kan leda till något gott. När jag och Anna-Britta, började som mjölkbönder, drabbades vår besättning av en svår virusdiarre. Djuren slutade att äta, någon dog, det var svårt för oss, vi kände oss hjälplösa. I vår nöd  vände vi oss till Jesus och  la våra liv i Hans händer,  även vår bondgård. En börda lyftes av, och fram växer ett vardagsliv i  förtröstan på Jesus, en vila, mitt i allt arbete. Han är med oss i vardagen.

 Han är hoppet i vår tid. Det gäller oss alla.

 Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, alltid nära. Psaltaren 46:2

Kristna Bönder

Artikeln var publicerad i tidningen DAGEN i Januari 2021

You are currently viewing COVID och Maten