Bönehjälp

Behöver du stöd i bön?

Vi är ett antal erfarna förebedjare, som fått förtroende av Kristna Bönders styrelse att be för lantbruket och lantbrukarna. Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

 När vi får in ditt böneämne kommer endast en eller två, de huvudansvariga för bönen, att läsa det och sedan förmedla det till de andra förebedjarna. Du kan vara trygg i förvissningen att vi behandlar böneämnet med största noggrannhet och sekretess.

Du får gärna höra av dig när bönesvaret kommit.

E-post:  bondehjalp@kristnabonder.se