Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Bli stilla

”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” – Psaltaren 46:11

En av de svåraste sakerna att göra på 2000-talet är att bli stilla. Sätt på teven och du får se en skärm med minst tio olika kanaler, där allt händer samtidigt. När du sitter där och försöker välja kanal, går din blick från bild till bild, tills du upptäcker att blicken flackar runt utan att du vet vilken knapp du ska trycka på. Herren säger: ”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” Varför gick Jesus upp till berget så ofta? Flera gånger letade hans lärjungar överallt efter honom, men de fann honom inte, för han var i stillhet. Han tillbringade tid med sin Fader, lyssnade till hans röst, lyssnade in vad som förväntades av honom och vad han skulle göra härnäst. Så ofta vi glömmer vem Gud är, därför att vi inte tillbringar tillräckligt mycket tid med honom. Bibeln säger att de som känner sin Gud skall vara starka och utföra stora bedrifter (Dan 11:32, NKJV). Du kan mäta modet hos en man med tiden han tillbringar tillsammans med Gud.