Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Vakta våra ord

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” – 2 Timoteusbrevet 1:7

Vi är vandrande reklampelare inför världen och människor tenderar att döma kristendomen efter hur du och jag beter oss. Därför måste vi alltid ge akt på att vi vandrar i tro och kärlek och står fasta på Guds orubbliga ord, speciellt när tiderna blir svårare. Charles G Finney, den store väckelseledaren som föddes i slutet av 1700-talet, skrev: ”Du troende, inser du hur hemskt ditt beteende är i den icke-troende världens ögon? De vet vilka löften din Fader har gett, och de ser på din oro och ditt världsliga sinne hur lite förtröstan du har på dessa löften. De ser din fruktan och din världsliga ande, och tänker i sina hjärtan: ’Dessa kristna vet att det inte går att lita på Gud, i själva verket har de ingen tro på hans löften.’ Hur kan du värre skada den kristna tron än genom denna otro och, vad värre är, mer fullständigt och definitivt vanära Gud? Det är det mest skamliga och starka uttrycket för att du tror att Gud är en lögnare.” Låt oss idag vakta vårt språk och vara väldigt aktsamma, så att vi inte blir ambassadörer för djävulen genom att vi talar negativt. Låt vårt tal vara positivt, fyllt av tro, och låt oss förhärliga Gud i allt vi säger och gör.