Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Lägg märke till hur det går

”Så säger nu HERREN Sebaot: Lägg märke till hur det går för er.” – Haggai 1:5

Gud framför ett klagomål i boken Haggai: ”Mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus.” Det är därför som himlen håller tillbaka sin dagg och jorden håller tillbaka sin gröda. Det är också därför som ni har sått mycket men skördat lite. Ni äter men blir inte mätta, ni dricker men släcker inte törsten. Ni jobbar och tjänar pengar men har hål i börsen. Den här morgonen säger Herren till oss att tänka igenom hur vi lever. Låt oss sätta Gud först, vår familj som nummer två och vår församling som nummer tre – just i den ordningen. En rik bonde dog och lämnade sin skuldfria gård till sin son. Sonen sådde vete och fick en vacker gröda, men istället för att skörda vetet, betala sina utgifter och leva på vinsten, lyssnade han på en investerare. Den mannen rådde sonen att inte betala inkomstskatt utan köpa en ny vagnspark av traktorer. Sonen tänkte att de extra kostnaderna skulle bli avdragsgilla, och resultatet blev att han ådrog sig stora skulder. Han planerade att köpa vagnsparken på leasing och betala av den. Vad han inte planerade för var att räntorna skulle skjuta i höjden. Kontentan blev att han var oförmögen att klara av betalningarna och gick i konkurs. Istället för att prioritera rätt: betala den skatt han var skyldig, behålla sina traktorer som var i perfekt skick och njuta frukterna av sin möda, förlorade han allt. Herren uppmanar oss den här morgonen: Lägg märke till hur det går. Ge kejsaren vad som tillhör kejsaren, och Gud vad som tillhör honom. Resten gör Gud.