Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars Vi hoppas …

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern över konferensen, många …

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Fienden inom oss

”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” – Galaterbrevet 2:19-20

Min största fiende är inte djävulen. Det är jaget eller köttet. Paulus, enligt min mening den störste aposteln som någonsin levt, insåg att han var sin egen värste fiende. Det var därför han sade: ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.” Om vi kan lägga ner köttet, om Angus Buchan kan dö, får Herren Jesus Kristus full frihet att verka och göra något konstruktivt genom honom. Varje gång jag sticker fram mitt fula tryne hamnar allt på noll och jag måste börja om från början igen. Be i början av denna dag att den helige Ande ska hjälpa dig att lägga ner köttet, så att Herren Jesus Kristus ensam kan få råda i ditt liv. Gör vad han än säger åt dig att göra med stor förtjusning och entusiasm, och vet att det egentligen inte är viktigt vad folk tycker om dig eller mig. Det spelar inte ens någon roll om vi lyckas eller inte. Det viktiga är att vi har visat lydnad gentemot Herren. När vi har en sådan attityd kommer vi att lyckas, långt utöver våra vildaste drömmar, eftersom det kommer att vara Kristus i oss som åstadkommer det. Kom ihåg att korset är en symbol för döden. Det talar om döden av jaget, så att Kristus kan leva i oss.