Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus


Hopp, tålamod och böner

”Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.” – Romarbrevet 12:12

Det här bibelstället påminner mig om en maratonlöpare, en som springer ett långlopp. Han kämpar ihärdigt på i sin egen takt och det får mig att tänka på karaktären Kristen i Kristens resa av John Bunyan. Kristen fortsatte uthålligt sin resa hemåt, och gladde sig i det hopp han hade.

Gläder du dig idag över att målgången för dig – om du är troende – är himlen? Biter du ihop och går tålmodigt igenom din prövotid, därför att du vet att Herren kommer att befria dig? Han har lovat att han skall vara med dig genom allt som kommer i din väg och han står troget fast vid sitt ord.

Håller du ut i bön? Det finns kraft i bönen. Det är bönen som tar oss igenom loppet. Har du märkt hur många äldre människor – gudfruktiga män och kvinnor – tillbringar mer och mer tid i bön ju närmare de kommer mötet med sin Frälsare? Hur många stora förebedjare känner du som är äldre? På Shalom är vår förebedjare nästan åttio år. Hon ber uthålligt. Hon är inte en kvinna med fullgod fysik, men hon är en kvinna med stor tro och stort hopp, och hon tar sig tåligt igenom sina prövningar, viss om att Gud svarar på bön. Det är så Gud har sagt att vi skall vandra – i hopp, med tålamod, ständigt bedjande.

Försök med det idag och se vilken skillnad det kommer att göra i ditt liv.