Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Frihet


”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.” – Galaterbrevet 5:1

Vi har ett par åsnor på vår gård som vi använder till att transportera gödningsmedel, grönsaker och säd från en del av gården till den andra. De här två små åsnorna drar ett litet släp på ett halvt ton relativt lätt. Varje morgon måste vi sätta ett ok på deras nackar så att de kan dra lasten tillsammans. Åsnor är, som ni vet, envisa djur. Om en åsna bestämmer sig för att dra åt vänster och den andra åsnan bestämmer sig för att dra åt höger, kommer kärran inte att röra på sig. Jag tror att Herren idag säger till oss att vi inte på nytt ska snärja in oss i ett slavok. Vi får inte dra i två olika riktningar. Han säger att vi måste stå stadigt i den frihet som han har gett oss. När vi mötte Herren Jesus Kristus som vår personlige Herre och Frälsare blev vi fria. Vi styrs inte längre av lagen. Vi måste inte försöka förtjäna vår frälsning. Vi är rättfärdiggjorda av nåden genom tron, vilket är en oförtjänt gåva och ett bevis på Guds godhet. Vi ska inte gå tillbaka till slavoket som vi blev befriade ifrån. När vi nu har börjat vårt lopp så bra i anden, varför försöker vi då så ofta att springa färdigt det i köttet? Oavsett vad vi har att göra idag så befaller Herren oss att inte ta på oss slavoket igen, så att vi inte förlorar förmånen att få vandra i frihet och går miste om vår Herres Jesu Kristi nåd. Så låt oss gå till arbetet idag med en visshet om att Herren Jesus Kristus går före oss, och förvissade om att det ok som han har gett oss är den kristna frihetens ok. Han kommer att bana en väg för oss där det inte verkar finnas någon. Vilka dagens utmaningar än må vara, kan vi vara säkra på att ”han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag” (Fil 1:6).