Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern över konferensen, många …

Beställ inspelningar

Nu kan du beställa inspelningen från konferensen i Alunda 2015 Kontakta Hans-Olof Agnesson, ho.agnesson …

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Ett sken av gudsfruktan

”De skall… ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!” – 2 Timoteusbrevet 3:5

Den här versen får mig att tänka på kyrkobesökare snarare än prostituerade, alkoholister, drogmissbrukare och häxdoktorer. Människor som har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft och går till kyrkan bara av sociala skäl. För dem är att gå i kyrkan samma sak som att gå till en klubb. Dessa människor drar sig undan när vi börjar prata om manifestationer av Guds kraft, gudomligt helande, frälsning, helighet och överlåtelse. Den största fienden till vår Herre Jesus Kristus är religion. Be Gud idag att han ska tända en eld i ditt hjärta, så att du inte blir ljummen, negativ och passiv – och bara gör saker av slentrian. Om Jesus Kristus inte är en verklighet i ditt liv idag, gå ned på knä och be honom att bli din personlige Herre och Frälsare. Ta en noggrann titt på ditt liv. Om du har varit negativ, kritisk eller cynisk, be Gud om förlåtelse. Börja tro att han är en undergörande Gud – den ende som är Allsmäktig och som kan göra allt du ber honom om, om du bara tror (Joh 14:14). Vår Gud svarar på bön. Vi har sett hur sjuka blivit helade när vi smort dem med olja och bett trons bön. Vi har sett en östlig vind blåsa iväg en hagelstorm. Vi har sett majs komma upp ur förtorkad jord. Vi har sett honom hålla regnet utanför stadion under kampanjmöten när det hällregnat runt omkring. Stäng honom inte ute med religion – ett sken av gudsfruktan utan äkta andlig kraft.