Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Följa strömmen

”Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.” – 2 Tessalonikerbrevet 2:15

Vi lever i en tid då laglösheten frodas. För några månader sedan reste jag till Zimbabwe och fick en direkt inblick i vad som händer när laglöshet får råda. Djävulen är aktiv överallt. I denna yttersta tid ska vi stå fasta, som det står i Skriften, hålla fast vid de lärdomar vi fått (vilket är Guds ord) och inte kapitulera för någon på något sätt. Gypsy Smith, den store gamle evangelisten, sade att en död fisk flyter med strömmen, men det krävs en levande för att simma mot den. I Bibeln står det väldigt tydligt i Daniel 11:32 att de som känner sin Gud skall vara starka och utföra stora bedrifter (NKJV, övers. anm.). Låt oss hålla oss till våra lärdomar (Guds ord) och göra precis det Herren säger, varken mer eller mindre, så skall vi ha framgång och bli övervinnare eftersom Gud är med oss. Låt oss inte vara som Esau, som bytte bort sitt arv för en skål med linssoppa. Vi får aldrig kompromissa med Guds ord eller med Herren Jesu Kristi normer, för att vinna något som ser ut som en fördel. Låt oss istället vara gudfruktiga män och kvinnor i allt vi gör, i vetskapen om att Guds lag i slutändan kommer att råda. Med andra ord ska vi som kristna inte acceptera mutor, inte låta oss avskräckas eller kompromissa.