Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars Vi hoppas …

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern över konferensen, många …

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Lydnad

”Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger?” – Lukasevangeliet 6:46

Jesus Kristus måste vara Herre över allting, annars är han inte Herre alls. Om vi bekänner honom som vår Herre och Frälsare, måste han vara den främste i våra liv. Något som ofta gör mig ledsen när jag umgås med människor i världen, är att de sällan nämner namnet Jesus förutom som svordom. Men på söndagsmorgnarna klär samma människor upp sig till tänderna och ser så fromma och heliga ut. Efter kyrkan vill de inte höra något mer om kristen tro. När du under veckan talar med dem om Herren, till och med tillrättavisar de dig. Herren säger: ”Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger?” Några säger: ”Åh, jag behöver inte tala om Kristus för att bevisa att jag är kristen.” Varför skulle du inte vilja det? Jag kan inte låta bli att tala om Jesus. Han är huvudämnet i min konversation, för han är allt för mig. Han är min Herre. Låt oss dagligen be om mod och styrka, så att vi frimodigt bekänner Jesus Kristus som Herre i våra liv och inte gör som Petrus, han som älskade Jesus men ändå förnekade honom tre gånger innan tuppen gol.