Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Vakta våra ord

”Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet.” – 2 Timoteusbrevet 2:16

Bibeln uppmanar oss att se till så att vi inte fastnar i onyttigt och meningslöst prat. Akta dig särskilt för att delta i någon form av skvaller. När någon kommer till dig och säger: ”Jag skulle egentligen inte säga det här, men…”, hejda dem omedelbart. Vad som sedan kommer brukar vara rykten och skandaler, ogudaktigt och opassande prat för en kristen. Låt oss hellre tala om gudfruktiga saker och bygga upp varandra i Herren med sunda och givande samtal. Att pladdra och prata om saker som inte har något värde, retas och egga varandra, kan starta nog så oskyldigt men kan så lätt leda till ogudaktighet genom att människor försöker överträffa varandra i sitt tal. Paulus visste detta och det var därför han sade till Timoteus, hans andlige son, att inte slösa tid med tomt prat, vilket leder till ogudaktighet. Låt oss tala om saker som handlar om Guds rike, konstruktiva, upplyftande och utvecklande samtal. Bli känd som en Jesu stridsman så att människor, när de ser att du kommer, ändrar konversationen och upphör med smutsigt tal, svordomar och hädelse. Akta dig för oandligt, tomt prat.