Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Bli stilla och besinna att jag är Gud

”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.” – Psaltaren 46:11

Jag tror att det som är svårast för dagens män och kvinnor är att vara stilla. Det verkar helt enkelt inte finnas nog med tid. Den här morgonen säger Herren till dig och mig: ”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” När du börjar se Gud i rätt perspektiv upplöses bokstavligt talat dina problem inför dina ögon. Han säger: ”Besinna att jag är Gud.” Hur ska vi kunna veta vem han är om vi inte är beredda att sätta oss ned och i stillhet begrunda vår Guds storhet? Job var en stor gudsman, men han behövde bli stilla inför Herren. Jobs bok återger Guds utmaning till honom. ”Var fanns du när jag lade jordens grund? Vem lade hennes hörnsten, medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng? Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet? Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry? Har dödens portar uppenbarats för dig? Har du kunnat se ut över jordens vidder? Låt mig veta, om du har insikt i allt detta.” När du inser vem Gud är finns det ingenting som kan göra dig rädd. Rädsla kommer att ersättas av tro och glädje i Gud och du kommer att få uppleva sanningen i Romarbrevet 8:31. ”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?” Ägna tid denna morgon åt att bara vara stilla och begrunda vem din Gud är.