Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Gud hör uppriktig bön


”Se, HERRENS hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.” – Jesaja 59:1

Herren kommer att frälsa alla som har en önskan att be om förlåtelse och börja om på nytt. Om du tittar på vers två i samma skriftställe, ser du emellertid att Herren säger: ”det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra.” Han har försäkrat oss om att hans hand inte är för kort och hans öra inte är tillslutet. Du behöver inte skrika. Gud kan höra dig. Du kan be i tysthet i ditt hjärta. Det måste inte vara en vältalig bön. Gud hör de böner som kommer från en människas hjärta. Faktum är att han föraktar fariseernas översvallande böner. Han föredrar bönerna från en uppriktig syndare som säger: ”Herre, ha förbarmande med mig.” Du säger: ”Hans hand kan inte rädda mig.” Kära vän, jag är ett levande vittnesbörd om en Gud som utför mirakel. Jag har sett min Gud vända vinden så att en brand som var på väg att bränna ner hela min gård stoppades. Jag har sett en boskapshjord som vad dömd att gå till slakt eftersom en veterinär hade gett den diagnosen tbc tillfriskna på ett mirakulöst vis, så att bonden fick ha sin hjord kvar. Herren ber dig att ropa till honom den här morgonen och han lovar att han ska svara dig, men han letar efter ett förkrossat och ångerfullt hjärta som han kan arbeta med. Om det finns något i ditt liv denna dag som du måste be om förlåtelse för, gör det. Be i hans namn, uppriktigt och helhjärtat, så kommer han att höra dina böner. I Johannesevangeliet 14:14 står det: ”Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.”