Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars Vi hoppas …

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern över konferensen, många …

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Kraften i Guds ord

”Ty vad säger Skriften?” – Romarbrevet 4:3a

Guds ord är kontroversiellt, för det kallar människor från mörkret till Guds underbara ljus. Guds ord är sanning och sanningen kan vara väldigt salt. Om någon har ett varigt sår som är orsakat av denna världens smuts och orenhet och du häller salt i det såret, orsakar det intensiv smärta, men det medför också en helandeprocess. Med andra ord, om två ogifta personer lever ihop i sexuell gemenskap så lever de i otukt enligt Guds ord. Om två av samma kön ligger med varandra, så gör de något som är en styggelse i Guds ögon och Guds ord måste förmedlas till dem i kärlek. Om en anställd inte får rätt lön för ett dagsarbete, blir han lurad. När en man inte älskar sin hustru eller inte tar hand om sina barn ordentligt och du då talar Guds ord in i dessa situationer, kan det göra dig impopulär. Jesus sade i Lukasevangeliet 6:23: ”Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.” Kompromissa inte med Guds ord. När du gör det, försvinner kraften och smörjelsen och människor kommer inte att bli överbevisade till förändring. Vi är inte kallade att vara allas vänner. Vi är kallade att vara budbärare och tjänare åt vår Herre och Frälsare, först och främst för hans skull och därefter för våra nära och käras skull. Var stark och modig idag. Gå ut och gör vad Gud har kallat dig till, utan fruktan.