Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars Vi hoppas …

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern över konferensen, många …

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Sann visdom

”Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd.” – Job 28:28

Jag var en av talarna vid en ”Bönder för Jesus-konferens” i Cathcart, Sydafrika, för flera år sedan då en av bönderna ställde sig upp under mötet. ”Tror du”, frågade han mig, ”att det är rättfärdigt att betala inkomstskatt till en regering som bekänner sig till kommunismen?” Innan jag blev kristen tyckte jag att vishet var att försöka se till att betala så lite inkomstskatt som möjligt, men den här dagen blev jag helt överrumplad och ropade till den helige Ande att han skulle ge mig vishet. Jag mindes genast en händelse i Bibeln där fariseerna försökte överlista vår Herre Jesus Kristus med en liknande fråga. Jesus tog myntet och sade: ”Ge kejsaren vad kejsaren tillhör (eftersom kejsarens ansikte var avbildat på myntet) och Gud vad Gud tillhör.” Vi måste vara ärliga i alla våra förehavanden. Det är sann vishet. Herren säger att om vi flyr det onda, kommer vi att förstå det som hör Guds rike till och bli visa. Den bistra verkligheten är, att vi får skörda det vi sår. I Bibeln står det att den som drar svärd skall dödas med svärd. Jag har sett det så många gånger. Låt oss göra det till vårt mål att vörda Herren och så bli visa människor. Låt oss betala till kejsaren det som tillhör kejsaren och till Gud det som tillhör Gud. Låt oss göra det som är rätt och riktigt i Guds ögon. Det spelar ingen roll vad skattmasen ser eller inte ser. Det viktiga är vad Gud ser och han står inte i skuld till någon. Om du gör saker på hans vis, kommer han att se till att du lyckas på varje område av ditt liv.