Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Guds trofasthet


”HERREN, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.” – 5 Moseboken 7:9

Vilket underbart löfte! Vår Fader håller sitt förbund med dem som älskar honom och håller hans bud, i tusen släktled! Det är en lång tid. Det enda han begär av oss är att vi håller vår del av förbundet – först och främst att vi älskar honom och sedan att vi håller hans bud. Du kanske inte har hört från Gud på ett tag, saker har inte blivit som du hoppats och Guds löften till dig har inte blivit uppfyllda än. Jag säger ÄN! Tro på Guds ord, att han kommer att hålla sitt förbund i tusen släktled. Det är goda nyheter! Häromdagen upprättade jag mitt testamente. Jag skrev på ett avtal som jag gav till en förvaltare på banken. Det kommer att gälla. Har du ett avtal med Gud? Har du ingått ett förbund med Gud? Du kan tro på hans löften, för en sak som jag har lärt mig, min vän, är att Gud inte är en människa, så att han skulle ljuga (4 Mos 23:19). Det är något som inte alltid kan sägas om affärsvärlden idag. Gud säger att hans förbund gäller i tusen släktled. Du kan lita på honom. Han står fast vid sina löften.