Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Omedelbar lydnad

”Genast lämnade de näten och följde honom.” – Markusevangeliet 1:18

När Jesus kallade på fiskemännen (Petrus, Andreas, Jakob och Johannes) att bli hans lärjungar, lämnade de sina nät omedelbart. Vilken utmaning för vår tro! Frågan är: Lyder vi Guds ord omedelbart? Gör vi exakt det Gud säger åt oss? För ungefär ett år sedan upplevde jag att Herren Jesus Kristus sade till mig att sälja hela min hjord med nötkreatur. Jag hade just kommit hem från en evangelisationsresa och ekonomin på gården var ansträngd. Det var inget lätt beslut, men i lydnad sålde jag hela avelsbesättningen och fick bra betalt. Vår Herre Jesus Kristus är Gud. Han vet allting och det är därför det är så viktigt att vi gör det han ber oss om utan dröjsmål. Två veckor efter försäljningen fick vi ett utbrott av mul- och klövsjukan i KwaZulu- Natal och jag skulle inte ens ha kunnat ge bort min boskap. Då var jag glad att jag ögonblickligen hade lytt honom. Lärjungarna lydde Herrens röst. Gör du? Gör en överenskommelse med Gud innan du går ut genom dörren denna morgon, att du skall lyda omedelbart, vad han än ber dig om, så att han kan välsigna dig.