Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars Vi hoppas …

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern över konferensen, många …

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Bli vittnen hemma

”… och bli mina vittnen i Jerusalem…” – Apostlagärningarna 1:8b

Vår Gud är en missionerande Gud. Hans enda syfte och mål är att vinna själar till sig själv, att ta människor ur Satans klor och befria dem. ”Och bli mina vittnen i Jerusalem” betyder att starta på hemmaplan. Det är den svåraste platsen att vara kristen på, för i ditt eget hem ser människor ditt verkliga jag. Är din familj frälst? Om inte, ta ett beslut idag att skriva deras namn på din bönelista och be för dem dagligen tills Gud frälser dem. När människor arbetar, så arbetar de. Men när människor ber, så arbetar Gud. Bön är det mest kraftfulla vapen en kristen innehar. Det var någon som frågade Billy Graham vad de tre huvudorsakerna till hans framgång som världens största nutida evangelist var. Han sade: ”För det första, bön. För det andra, bön. För det tredje, bön.” Be för din familj. Herren kommer att använda dig till att vinna din familj för Jesus om du tillåter honom. Vilka bakslag som än kommer i din väg, så upphör aldrig att gensvara med kärlek. Vilka sarkasmer och anklagelser som än riktas emot dig av dina nära och kära, så bit dig i tungan och be för och välsigna dem. Förr eller senare kommer det kraftfullaste som finns, kärleken, att omintetgöra all bitterhet, avundsjuka, ilska och hat, och hela din släkt kommer att bli frälst. Jag fick privilegiet att be frälsningsbönen med mina föräldrar som nu är döda. Det är två upplevelser jag aldrig kommer att glömma. Idag är hela min släkt frälst och jag tackar Gud för det. Gör det till din angelägenhet att börja din evangelisation hemmavid.