Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars...

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Ett stilla liv

”Men vi förmanar er… att sätta er ära i att leva i stillhet.” – 1 Tessalonikerbrevet 4:11a (1917 års ö.s)

Något som jag tycker om hos min fru Jill är hennes lugna, stillsamma, fridfulla sätt. Våra barn älskar att vara med henne. Människor talar med henne, för hon lyssnar. Har du ro i din själ? Lever du det stillsamma liv som Herren uppmanar oss att leva? Jag tror att vår Frälsare, Jesus Kristus, hade en stilla själ när han vandrade på jorden. När människor kom in i hans närvaro, verkade det som om all jäkt och stress stängdes ute. När han satte sig ned vid källan med en kvinna, fick hans rofyllda själ henne att dela det som fanns i hennes hjärta. En stillsam själ betyder inte att vi inte ska arbeta hårt och flitigt. Stillheten kommer av att vi tillbringar tid i hans närvaro och lyssnar, så att Gud kan tala till andra genom oss. Vi blir ofta så upptagna att vi inte kan se skogen för alla träd. Om vi lever ett stilla liv, kan vi sitta på toppen av kullen och se hela skogen och veta exakt vart vi ska gå, istället för att springa runt i cirklar. Dr Billy Graham skrev i sina memoarer att många av inbjudningarna han tackade ja till var onödiga. Vi springer omkring för mycket. Vi behöver sitta ned oftare. Låt oss lyda denna befallning från Gud idag och leva ett stilla liv, så att vi kan bli mer effektiva för Guds rike.