Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Kristna Bönder medverkar på ICCCkonferens i Stockholm den 30-31 mars Vi hoppas …

Konferens 2016

Ladda ner som  PDF>> Älskade Syskon! Du har nu fått foldern över konferensen, många …

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Fridsstiftare

”Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.” – Matteusevangeliet 5:9

Låt oss göra oss kända som fridsstiftare. Herren säger inte: ”Saliga är de som älskar frid.” Han säger: ”Saliga är de som skapar frid.” Det finns en klar skillnad mellan de två och ibland måste vi uppträda kontroversiellt för att skapa frid. En fridsstiftare är någon vars hjärta är i samklang med Guds vilja. Jesus är känd som Fridsfursten (Shalom), och ändå gick han in i templet med en piska och jagade ut alla som använde det för att göra affärer istället för att be. Jesus sade alltid sanningen och han var känd som en fridsstiftare. Om vi ska bli kända som fridsstiftare, måste vi också säga sanningen. Om saker är fel, måste de tas itu med i sanning och kärlek. Vid Shalom börjar vi varje dag med bön, bibelläsning och sång. Vissa tycker inte om det och ibland har vi folk på vår gård som inte är kristna. Vår gård är kristen och eftersom vi vill vara fridsstiftare är vi fast beslutna att stå för Kristus, och det kommer vi inte att kompromissa med inför någon eller något. Vår Herre och vår Frälsare, Jesus Kristus, är visserligen Fridsfursten, men ibland när vi predikar om honom brakar mörkrets makter lös eftersom djävulen hatar det namnet. Vår gård kallas Shalom. Det är en fridfull plats och många människor från hela världen besöker oss. De kommer av olika anledningar, som för att bli helade av Gud, uppleva befrielse, få uppmuntran eller bara vila, men alla säger de samma sak: ”Vi känner frid här. Vi känner Guds närvaro på den här platsen.” Jag kan försäkra dig om att det inte beror på att vi älskar frid, utan på att vi står på principerna i Guds ord.