Har Gud något att säga?

Kristna Bönder i Sverige

Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat. Att vara en profetröst i tiden. Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Den kristna bondens vardag och arbete är en kallelse i sig. Att producera mat, att bruka och bevara den jord man fått att förvalta, är en uppgift som hela mänskligheten är fullständigt beroende av.

Vår målsättning

  • Att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och allt skapat.
  • Att vara en profetröst i tiden.
  • Att föra Guds rikes välsignelser både till Sverige och andra länder.

Vi tror på

  • Fadern, Sonen och den helige Ande som en treenig Gud.
  • Jesus Kristi fulla försoningsverk till hela människan.
  • Att hela bibeln är Guds Ord given till vägledning, förmaning och tröst.

Vi verkar för

  • Att människor, präglade av kärlek till Skaparen, ska kunna råda, bruka och bevara skapelsen efter Hans vilja.
  • Att varje lantbrukarfamilj ska se sina liv och gårdar som en tillgång för Gud.
  • Att vara förvaltare av dessa tillgångar för att producera råvaror av god kvalitet.
  • Att främja nätverk och samarbete mellan enskilda lantbrukare, mellan olika landsändar och olika länder.

Aktuellt från Kristna Bönder

Profetia från Liz Poulsen Wales 2011

Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet.

Behöver du stöd i bön?

Bönehjälp

Vi ber gärna för dig om du behöver särskilt stöd i bön. Behovet av förbön kan variera mycket, men inget är för litet eller för stort att be för.

Behöver du någon att prata med?

Jourhavande bonde

Har du ingen att tala med om situationen på gården? Eller har diskussionerna hemma nått vägs ände?

Dagens Angus

Guds närhet

”Ty finns det något annat stort folk som har gudar som är så nära det som HERREN, vår Gud, är nära oss…?” – 5 Moseboken 4:7a

De som älskar Herren Jesus Kristus med hela sitt hjärta har blivit Guds barn och har, som Johannes säger, ympats in i vinstocken. Vi är Guds folk och tillhör hans rike. Så välsignade vi är, säger Mose, som har en Gud som är så nära oss. Inser du hur nära Gud är dig denna morgon? Han bor i ditt hjärta. Allt han vill att du ska göra idag är att du talar med honom och delger honom dina behov och önskningar, din fruktan och dina bekymmer, så kommer han att ta hand om dig. Ibland när jag snabbt måste få tag i en reservdel till traktorn eller något annat brådskande, skyndar jag mig till affären i sista minuten och ber Herren om att hitta en parkeringsplats till mig, och han gör det. Gud är intresserad av både små och stora ting. Vid andra tillfällen, när gården drabbats av torka, ber jag Herren Jesus Kristus om regn och inom tjugofyra timmar har det börjat regna. Han är en underbar Gud. Han är aldrig så upptagen med den här världens ting att han inte har tid för oss. Det har han. Han bryr sig om våra behov och önskningar och han är en god far. Så länge vi lever rättfärdigt och heligt inför honom, kommer han att höra och besvara varje enskild bön vi ber.