Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Vakta våra ord

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” – 2 Timoteusbrevet 1:7

Vi är vandrande reklampelare inför världen och människor tenderar att döma kristendomen efter hur du och jag beter oss. Därför måste vi alltid ge akt på att vi vandrar i tro och kärlek och står fasta på Guds orubbliga ord, speciellt när tiderna blir svårare. Charles G Finney, den store väckelseledaren som föddes i slutet av 1700-talet, skrev: ”Du troende, inser du hur hemskt ditt beteende är i den icke-troende världens ögon? De vet vilka löften din Fader har gett, och de ser på din oro och ditt världsliga sinne hur lite förtröstan du har på dessa löften. De ser din fruktan och din världsliga ande, och tänker i sina hjärtan: ’Dessa kristna vet att det inte går att lita på Gud, i själva verket har de ingen tro på hans löften.’ Hur kan du värre skada den kristna tron än genom denna otro och, vad värre är, mer fullständigt och definitivt vanära Gud? Det är det mest skamliga och starka uttrycket för att du tror att Gud är en lögnare.” Låt oss idag vakta vårt språk och vara väldigt aktsamma, så att vi inte blir ambassadörer för djävulen genom att vi talar negativt. Låt vårt tal vara positivt, fyllt av tro, och låt oss förhärliga Gud i allt vi säger och gör.