Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus


Hopp, tålamod och böner

”Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.” – Romarbrevet 12:12

Det här bibelstället påminner mig om en maratonlöpare, en som springer ett långlopp. Han kämpar ihärdigt på i sin egen takt och det får mig att tänka på karaktären Kristen i Kristens resa av John Bunyan. Kristen fortsatte uthålligt sin resa hemåt, och gladde sig i det hopp han hade.

Gläder du dig idag över att målgången för dig – om du är troende – är himlen? Biter du ihop och går tålmodigt igenom din prövotid, därför att du vet att Herren kommer att befria dig? Han har lovat att han skall vara med dig genom allt som kommer i din väg och han står troget fast vid sitt ord.

Håller du ut i bön? Det finns kraft i bönen. Det är bönen som tar oss igenom loppet. Har du märkt hur många äldre människor – gudfruktiga män och kvinnor – tillbringar mer och mer tid i bön ju närmare de kommer mötet med sin Frälsare? Hur många stora förebedjare känner du som är äldre? På Shalom är vår förebedjare nästan åttio år. Hon ber uthålligt. Hon är inte en kvinna med fullgod fysik, men hon är en kvinna med stor tro och stort hopp, och hon tar sig tåligt igenom sina prövningar, viss om att Gud svarar på bön. Det är så Gud har sagt att vi skall vandra – i hopp, med tålamod, ständigt bedjande.

Försök med det idag och se vilken skillnad det kommer att göra i ditt liv.