Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Gud hör uppriktig bön


”Se, HERRENS hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.” – Jesaja 59:1

Herren kommer att frälsa alla som har en önskan att be om förlåtelse och börja om på nytt. Om du tittar på vers två i samma skriftställe, ser du emellertid att Herren säger: ”det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra.” Han har försäkrat oss om att hans hand inte är för kort och hans öra inte är tillslutet. Du behöver inte skrika. Gud kan höra dig. Du kan be i tysthet i ditt hjärta. Det måste inte vara en vältalig bön. Gud hör de böner som kommer från en människas hjärta. Faktum är att han föraktar fariseernas översvallande böner. Han föredrar bönerna från en uppriktig syndare som säger: ”Herre, ha förbarmande med mig.” Du säger: ”Hans hand kan inte rädda mig.” Kära vän, jag är ett levande vittnesbörd om en Gud som utför mirakel. Jag har sett min Gud vända vinden så att en brand som var på väg att bränna ner hela min gård stoppades. Jag har sett en boskapshjord som vad dömd att gå till slakt eftersom en veterinär hade gett den diagnosen tbc tillfriskna på ett mirakulöst vis, så att bonden fick ha sin hjord kvar. Herren ber dig att ropa till honom den här morgonen och han lovar att han ska svara dig, men han letar efter ett förkrossat och ångerfullt hjärta som han kan arbeta med. Om det finns något i ditt liv denna dag som du måste be om förlåtelse för, gör det. Be i hans namn, uppriktigt och helhjärtat, så kommer han att höra dina böner. I Johannesevangeliet 14:14 står det: ”Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.”