Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Lydnad

”Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger?” – Lukasevangeliet 6:46

Jesus Kristus måste vara Herre över allting, annars är han inte Herre alls. Om vi bekänner honom som vår Herre och Frälsare, måste han vara den främste i våra liv. Något som ofta gör mig ledsen när jag umgås med människor i världen, är att de sällan nämner namnet Jesus förutom som svordom. Men på söndagsmorgnarna klär samma människor upp sig till tänderna och ser så fromma och heliga ut. Efter kyrkan vill de inte höra något mer om kristen tro. När du under veckan talar med dem om Herren, till och med tillrättavisar de dig. Herren säger: ”Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger?” Några säger: ”Åh, jag behöver inte tala om Kristus för att bevisa att jag är kristen.” Varför skulle du inte vilja det? Jag kan inte låta bli att tala om Jesus. Han är huvudämnet i min konversation, för han är allt för mig. Han är min Herre. Låt oss dagligen be om mod och styrka, så att vi frimodigt bekänner Jesus Kristus som Herre i våra liv och inte gör som Petrus, han som älskade Jesus men ändå förnekade honom tre gånger innan tuppen gol.