Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Följa strömmen

”Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.” – 2 Tessalonikerbrevet 2:15

Vi lever i en tid då laglösheten frodas. För några månader sedan reste jag till Zimbabwe och fick en direkt inblick i vad som händer när laglöshet får råda. Djävulen är aktiv överallt. I denna yttersta tid ska vi stå fasta, som det står i Skriften, hålla fast vid de lärdomar vi fått (vilket är Guds ord) och inte kapitulera för någon på något sätt. Gypsy Smith, den store gamle evangelisten, sade att en död fisk flyter med strömmen, men det krävs en levande för att simma mot den. I Bibeln står det väldigt tydligt i Daniel 11:32 att de som känner sin Gud skall vara starka och utföra stora bedrifter (NKJV, övers. anm.). Låt oss hålla oss till våra lärdomar (Guds ord) och göra precis det Herren säger, varken mer eller mindre, så skall vi ha framgång och bli övervinnare eftersom Gud är med oss. Låt oss inte vara som Esau, som bytte bort sitt arv för en skål med linssoppa. Vi får aldrig kompromissa med Guds ord eller med Herren Jesu Kristi normer, för att vinna något som ser ut som en fördel. Låt oss istället vara gudfruktiga män och kvinnor i allt vi gör, i vetskapen om att Guds lag i slutändan kommer att råda. Med andra ord ska vi som kristna inte acceptera mutor, inte låta oss avskräckas eller kompromissa.