Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Målgång

”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.” – Efesierbrevet 6:18

Uthållighet – att vi fortsätter utan att släppa taget, vare sig vi känner för det eller ej. Herren säger att den kristnes vandring sker genom uthållighet – genom att vi tar till oss Guds ord, håller fast vid det och inte under några omständigheter ger upp. Ett av de sorgligaste tillfällen jag nyligen upplevt i mitt liv, var när jag närvarade vid en gudstjänst till minne av en kär syster i Kristus som tagit sitt liv. Hon var en dam i sina bästa år, med en underbar kristen man och fantastiska barn. Jag var tacksam över att Herren gett henne tre extra veckor under vilka hon hade möjlighet att försonas, först och främst med Gud och sedan med sin familj och sina nära och kära, innan hon slutligen lämnade jordelivet. Vilken sorglig stund. Bibeln säger vid mer än ett tillfälle i Uppenbarelseboken: ”Åt den som segrar.” Vi måste ta oss till målgången. Herren säger: ”Fortsätt att springa loppet med uthållighet och i bön för alla de heliga.” Ingenting uppmuntrar mig mer än när en broder eller syster i Herren berättar att de ber för mig. Vi behöver varandra. Det har funnits stunder när jag stått i predikstolen och känt mig så tom och torr och inte haft något att ge, men medveten om de heligas böner. Dessa har varit de gånger då Gud använt mig som mest effektivt och rika skördar av själar har blivit inskrivna i himlen, till följd av att jag lutat mig mot Gud. Idag är min bön för dig: ”Herre, ge varje läsare av denna andaktsbok fasthet, uthållighet, mod och kraft att ta sig vidare.” Håll ut, för slutet närmar sig. Det kommer att vara värt allt när vi ser honom ansikte mot ansikte.