Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Fienden inom oss

”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” – Galaterbrevet 2:19-20

Min största fiende är inte djävulen. Det är jaget eller köttet. Paulus, enligt min mening den störste aposteln som någonsin levt, insåg att han var sin egen värste fiende. Det var därför han sade: ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.” Om vi kan lägga ner köttet, om Angus Buchan kan dö, får Herren Jesus Kristus full frihet att verka och göra något konstruktivt genom honom. Varje gång jag sticker fram mitt fula tryne hamnar allt på noll och jag måste börja om från början igen. Be i början av denna dag att den helige Ande ska hjälpa dig att lägga ner köttet, så att Herren Jesus Kristus ensam kan få råda i ditt liv. Gör vad han än säger åt dig att göra med stor förtjusning och entusiasm, och vet att det egentligen inte är viktigt vad folk tycker om dig eller mig. Det spelar inte ens någon roll om vi lyckas eller inte. Det viktiga är att vi har visat lydnad gentemot Herren. När vi har en sådan attityd kommer vi att lyckas, långt utöver våra vildaste drömmar, eftersom det kommer att vara Kristus i oss som åstadkommer det. Kom ihåg att korset är en symbol för döden. Det talar om döden av jaget, så att Kristus kan leva i oss.