Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Frälst av nåd allena

”… alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel.” Jesaja 64:6

För många år sedan fanns det munkordnar som använde tröjor av hästtagel i sina försök att kväsa köttet. De piskade och svälte sig själva för att få köttet att underkasta sig anden, men det fungerade aldrig. Herren säger att alla våra ansträngningar är som ”en smutsig klädsel” i hans ögon. Han vill att vi ska komma till honom precis som vi är, med alla våra problem och brister, lägga dem inför Jesu fötter och låta honom upprätta, förnya och styrka oss. Vi behöver inte bevisa någonting inför Gud. Han känner oss bättre än vi känner oss själva, för han har skapat oss. Allt han vill är att vi älskar, erkänner och ärar honom, står upp för honom om det behövs, men mest av allt att vi inte försöker förtjäna respekt eller en plats i himmelriket. Det är så lätt, när vi väl gått med Herren några år, att vi sakta men säkert börjar känna att vi kanske har förtjänat några poäng av uppskattning från Gud på grund av det rättfärdiga liv vi försökt leva. Det fungerar inte så. Det är av nåd allena – Guds totalt oförtjänta kärlek – som vi är frälsta. Herren säger att de första skall bli de sista och de sista skall bli de första i Guds rike. Ingen av oss kan någonsin komma in i himlen genom goda gärningar. Låt oss idag tacka honom för hans nåd och kärlek och hans stora frälsning.