Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Ett stilla liv

”Men vi förmanar er… att sätta er ära i att leva i stillhet.” – 1 Tessalonikerbrevet 4:11a (1917 års ö.s)

Något som jag tycker om hos min fru Jill är hennes lugna, stillsamma, fridfulla sätt. Våra barn älskar att vara med henne. Människor talar med henne, för hon lyssnar. Har du ro i din själ? Lever du det stillsamma liv som Herren uppmanar oss att leva? Jag tror att vår Frälsare, Jesus Kristus, hade en stilla själ när han vandrade på jorden. När människor kom in i hans närvaro, verkade det som om all jäkt och stress stängdes ute. När han satte sig ned vid källan med en kvinna, fick hans rofyllda själ henne att dela det som fanns i hennes hjärta. En stillsam själ betyder inte att vi inte ska arbeta hårt och flitigt. Stillheten kommer av att vi tillbringar tid i hans närvaro och lyssnar, så att Gud kan tala till andra genom oss. Vi blir ofta så upptagna att vi inte kan se skogen för alla träd. Om vi lever ett stilla liv, kan vi sitta på toppen av kullen och se hela skogen och veta exakt vart vi ska gå, istället för att springa runt i cirklar. Dr Billy Graham skrev i sina memoarer att många av inbjudningarna han tackade ja till var onödiga. Vi springer omkring för mycket. Vi behöver sitta ned oftare. Låt oss lyda denna befallning från Gud idag och leva ett stilla liv, så att vi kan bli mer effektiva för Guds rike.