Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Kraften i Guds ord

”Ty vad säger Skriften?” – Romarbrevet 4:3a

Guds ord är kontroversiellt, för det kallar människor från mörkret till Guds underbara ljus. Guds ord är sanning och sanningen kan vara väldigt salt. Om någon har ett varigt sår som är orsakat av denna världens smuts och orenhet och du häller salt i det såret, orsakar det intensiv smärta, men det medför också en helandeprocess. Med andra ord, om två ogifta personer lever ihop i sexuell gemenskap så lever de i otukt enligt Guds ord. Om två av samma kön ligger med varandra, så gör de något som är en styggelse i Guds ögon och Guds ord måste förmedlas till dem i kärlek. Om en anställd inte får rätt lön för ett dagsarbete, blir han lurad. När en man inte älskar sin hustru eller inte tar hand om sina barn ordentligt och du då talar Guds ord in i dessa situationer, kan det göra dig impopulär. Jesus sade i Lukasevangeliet 6:23: ”Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.” Kompromissa inte med Guds ord. När du gör det, försvinner kraften och smörjelsen och människor kommer inte att bli överbevisade till förändring. Vi är inte kallade att vara allas vänner. Vi är kallade att vara budbärare och tjänare åt vår Herre och Frälsare, först och främst för hans skull och därefter för våra nära och käras skull. Var stark och modig idag. Gå ut och gör vad Gud har kallat dig till, utan fruktan.