Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Föröka vår tro

”Jesus svarade: ’Du fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge skall jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!’” – Matteusevangeliet 17:27

Den enda gången Jesus verkligen blev arg på sina lärjungar var när de inte trodde på hans löften, makt och förmåga. När lärjungarna berättade att de inte kunde kasta ut demonen från den epileptiske pojken, efter att Herren berättat för dem exakt hur de skulle göra, blev han upprörd på dem. Jag tror att det gör Herren lika ledsen att se otro i sitt folk som det gör att se äktenskapsbrott, mord och stöld. Min bön för Guds folk idag är att Jesus Kristus ska föröka vår tro (Luk 17:5). Det var också lärjungarnas bön. De sade: ”Herre, ge oss mer tro.” Hur får man tro? Den kommer av att läsa och höra Guds ord (Rom 10:17). Kom ihåg att tro är en aktiv handling. Du övervinner otron genom att omsätta din tro i handling. Berätta inte bara om din tro, lev ut den. Låt den resultera i handlingar. Lita på Gud, så kommer du se att han är god och trofast. Lita på honom i allt, på varje område i ditt liv, så kommer din tro att växa och förökas och bära en riklig skörd. Be dagligen att Gud ska föröka din tro.