Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Frihet


”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.” – Galaterbrevet 5:1

Vi har ett par åsnor på vår gård som vi använder till att transportera gödningsmedel, grönsaker och säd från en del av gården till den andra. De här två små åsnorna drar ett litet släp på ett halvt ton relativt lätt. Varje morgon måste vi sätta ett ok på deras nackar så att de kan dra lasten tillsammans. Åsnor är, som ni vet, envisa djur. Om en åsna bestämmer sig för att dra åt vänster och den andra åsnan bestämmer sig för att dra åt höger, kommer kärran inte att röra på sig. Jag tror att Herren idag säger till oss att vi inte på nytt ska snärja in oss i ett slavok. Vi får inte dra i två olika riktningar. Han säger att vi måste stå stadigt i den frihet som han har gett oss. När vi mötte Herren Jesus Kristus som vår personlige Herre och Frälsare blev vi fria. Vi styrs inte längre av lagen. Vi måste inte försöka förtjäna vår frälsning. Vi är rättfärdiggjorda av nåden genom tron, vilket är en oförtjänt gåva och ett bevis på Guds godhet. Vi ska inte gå tillbaka till slavoket som vi blev befriade ifrån. När vi nu har börjat vårt lopp så bra i anden, varför försöker vi då så ofta att springa färdigt det i köttet? Oavsett vad vi har att göra idag så befaller Herren oss att inte ta på oss slavoket igen, så att vi inte förlorar förmånen att få vandra i frihet och går miste om vår Herres Jesu Kristi nåd. Så låt oss gå till arbetet idag med en visshet om att Herren Jesus Kristus går före oss, och förvissade om att det ok som han har gett oss är den kristna frihetens ok. Han kommer att bana en väg för oss där det inte verkar finnas någon. Vilka dagens utmaningar än må vara, kan vi vara säkra på att ”han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag” (Fil 1:6).