Dagens Angus

Header photo from Angus Buchan Media Archive

Angus Buchan

med fötterna på jorden

Angus Buchan är mest känd för sin bok ”Tro lika självklart som potatis” (Gospel Media). Nu är han aktuell med ”Bondens år”, en andaktsbok på svenska, också den utgiven på Gospel Media i samarbete med Kristna Bönder.

Tillägnan
Denna bok tillägnar jag min fru, och bästa vän, Jill och min familj. Utan er tro på Jesus och att ni gett mig frihet att predika evangeliet hade jag aldrig klarat av det.

 

Förord
Som bonde ser jag Bibeln som min jordbrukshandbok. Det finns en princip i Guds ord som är den viktigaste och den finns i Hebreerbrevet 11:6, och där står det: ”utan tro är det omöjligt att behaga Gud.”

Faktum är att utan tro kan vi inte leva det här livet eller fullborda det lopp han har för oss. Vi kan inte vara effektiva bönder, hemmafruar, affärsmän, studenter eller predikanter. Men ännu viktigare, vi kan inte behaga GUD.

På vår gård har vi ett ordspråk som lyder: ”Goda människor kommer inte till himlen. Troende kommer till himlen.” Vi behagar Gud när vi litar på honom, kallar på hans namn och ber om hans hjälp. Bonden kan säga: ”Jag gör en plan”, ”Jag gör det på mitt sätt”, men det imponerar inte det minsta på vår Skapare. Faktum är att det är högmod – och högmod går alltid före fall. Vi sår vår säd i tro och litar på att Jesus får den att växa. Vi stiger över båtkanten i tro och litar på att Jesus ger oss förmågan att gå på vattnet (och förresten är båten ändå på väg att ruttna och sjunka). Vi litar på att denna bok ska hjälpa dig att se att Jesus verkligen lönar den som uppriktigt söker honom.

Angus Buchan
Greytown, Sydafrika

Dagens Angus

Omedelbar lydnad

”Genast lämnade de näten och följde honom.” – Markusevangeliet 1:18

När Jesus kallade på fiskemännen (Petrus, Andreas, Jakob och Johannes) att bli hans lärjungar, lämnade de sina nät omedelbart. Vilken utmaning för vår tro! Frågan är: Lyder vi Guds ord omedelbart? Gör vi exakt det Gud säger åt oss? För ungefär ett år sedan upplevde jag att Herren Jesus Kristus sade till mig att sälja hela min hjord med nötkreatur. Jag hade just kommit hem från en evangelisationsresa och ekonomin på gården var ansträngd. Det var inget lätt beslut, men i lydnad sålde jag hela avelsbesättningen och fick bra betalt. Vår Herre Jesus Kristus är Gud. Han vet allting och det är därför det är så viktigt att vi gör det han ber oss om utan dröjsmål. Två veckor efter försäljningen fick vi ett utbrott av mul- och klövsjukan i KwaZulu- Natal och jag skulle inte ens ha kunnat ge bort min boskap. Då var jag glad att jag ögonblickligen hade lytt honom. Lärjungarna lydde Herrens röst. Gör du? Gör en överenskommelse med Gud innan du går ut genom dörren denna morgon, att du skall lyda omedelbart, vad han än ber dig om, så att han kan välsigna dig.