Profetior

Profetiska Tilltal

Kristna Bönder tror att Gud har något att säga om både samtiden och framtiden. Sedan starten 1984 har Kristna Bönder fått många profetiska hälsningar som har betytt mycket för arbetets utgångspunkt och inriktning. Var och en har ett personligt ansvar för att pröva en profetisk hälsning och därefter välja att sätta tro till den eller inte.

Profetia från Liz Poulsen, Wales 2011

” Vi bönder är förtruppen, vi har Herrens favör. Han vill skydda oss under nödåren. Dårarna som säger att det inte finns någon Gud, regerar nu och de gör narr av oss, vi som är den sanne Gudens sanna söner och döttrar.
Urgammal nordisk hedendom är en makt som uppstår i de nordiska länderna, den frambringar själviskhet. ”

Profetia från Internationella Kristna Handelskammarens (ICCC) internationella jordbrukskonferens, Polen, 1999

” Ni kommer att få höra rykten om krig och krigslarm, ni kommer att få se hur de etniska motsättningarna mellan människor ökar, ni kommer att få se hur naturen är i olag genom onormal torka på en plats, översvämning och regn på en annan, jordbävningar och naturkatastrofer kommer att ske. Er värld står inför ekonomisk oro. En ekonomisk depression utöver världen som inte skådats under 1900-talet kommer att ske. Den kommer att slå framförallt mot de rika länderna i väst där de stora vinsterna många gånger har rövats ihop. ”