Kallelse till ordinarie stämma

Härmed kallas Ni till ordinarie stämma i föreningen Kristna Bönder Sverige, lördagen den 23 luli 2016, kl. 14.00 hos församlingen Staden på berget på Letebo i Horred.

Stämman kommer att hållas i samband med Kristna Bönders konferens på samma plats 21 – 24 juli.

Med detta utskick kommer också fakturan för årets medlemsavgift. Den är på 500 kr för alla medlemmar.  Som vanligt vädjar vi till Er som vill stödja verksamheten lite extra att betala in t.ex. 1 000 kr istället.

Som huvudtalare har vi åter igen bjudit in Andreas Keller från Schweiz. Han var ju med på konferensen i Alunda i slutet av november i höstas. Vi upplevde hans medverkan då som väldigt inspirerande och vill därför att fler skall få tillfälle att lyssna till honom. Han har i veckan tackat ja till att komma, vilket vi ser fram emot med stor förväntan.

Vi kommer att skicka ut mer information så snart programmet är spikat.

För övrigt var ledningsgruppen och förebedjarna på besök i Riksdagen i onsdags den 23 mars och träffade KD:s jordbrukspolitiske talesman Magnus Oskarsson och hans bror Mikael Oskarsson som sitter i försvarsutskottet. Vi fick tillfälle att hälsa på några till. Syftet med besöket var att be för en förändring av vårt lands politik när det gäller jordbrukets villkor, livsmedelsberedskap, försvar och inställningen till Israel. Magnus ledde oss i en rundvandring i en del av Riksdagens lokaler med avslut på läktaren i Riksdagens kammare där vi åhörde dagens votering. Efter fika tillbringade vi ett par timmar i Riksdagens kapell i lovsång och bön tillsammans med Magnus Oskarsson. Vi behöver fortsätta och be för dessa kristna riksdagsmän som kämpar på barrikaderna och för en förändring i vårt lands politik. Bönen är vårt mäktigaste vapen. Låt oss använda det.

Vi tackar för Er trofasthet som medlemmar i Kristna Bönder och ser fram emot att träffas och till dess, var välsignade av Herren.

Ledningsgruppen

genom

Stellan Nilsson

Kassör

 

PS. Jag saknar e-postadress på ca en tredjedel av våra medlemmar. Skicka mig gärna ett e-postmeddelande när ni fått det här brevet så får vi en koll på att vi har rätt e-postadress och kan använda e-posten för kommande utskick. Till Er som inte har e-post skickar vi givetvis vanliga brev även i fortsättningen. DS.

 

Kallelse till ordinarie stämma