De senaste åren har vi inom Kristna Bönder knutit kontakter och nätverkat med kristna bönder i flera andra länder. Vid flera tillfällen har några av oss i ledningsgruppen besökt Top Barn i Worcester, England där David och Diana Harper inbjudit till inspirations- och bönedagar. Vi har också nära kontakter med de finländska kristna bönderna som vi har träffat på olika samlingar både här i Sverige och i Finland.

I Februari var det dags för oss att knyta ännu en kontakt, då vi på olika Herrens vägar hade hört talas om stiftelsen die Schleife i Schweiz, ledd av Andreas Keller. Han har under ett antal år varit verksam i USA som pastor, men leddes att flytta hem till Schweiz för att leda ett arbete som hans föräldrar startat. Die Schleife – att slipa stålet så det blir skarpt- har som syfte att utbreda Guds rike i Schweiz genom att stärka kristna ledare i landet, att jobba själavårdande och profetiskt. Man ger också ut en hel del kristen litteratur. Andreas Keller med familj flyttade alltså tillbaka till Schweiz från USA för att fortsätta detta arbete. För ca 6 år fick Andreas en maning från Herren att kalla samman de schweiziska bönderna för att utrusta och uppmuntra dem i deras ofta mödosamma vardag.

Många bönder, mer än 1000 kom till den samlingen och sedan dess har det varit en del av die Schleifes uppdrag att samla bönderna. I februari 2015 var det dags igen och vi i Kristna Bönder fick möjlighet att vara med under 3 dagars konferens i Winterthur. Per-Anders Andersson, Kjell och Ingrid Sandahl reste ner och sammanstrålade också där med det finländska paret Kai och Ingegerd Nylund.

Vi fick ett fantastiskt vänligt mottagande av våra värdar redan på flygplatsen, med bl a en gigantisk ko-bjällra som ljöd. Vi blev sedan utplacerade hos olika värdfamiljer, 2 lantbrukarpar och en pensionerad pastorsfamilj. Det är alltid en förmån vid en sådan här resa att få komma rakt in i ett hem och få uppleva och lära sig mer om landet och kulturen inifrån.

Första konferensdagen ägnades åt att vi som internationella gäster, David och Diana Harper från England också, fick träffa och bli presenterade för det närmaste nätverket inom die Schleifes bondearbete. Det var ca 10  par från olika delar av Schweiz och även södra Tyskland som kan beskrivas som äldre personer med stor erfarenhet i Guds rike som fungerar som mödrar/fäder för många andra.

Andreas Keller presenterade några punkter för oss  som är grunden för det arbete Gud manat dem att utföra bland bönderna. Viktiga principer att följa för att Guds välsignelser ska kunna flöda.

Principer:

1.Vi ska ha auktoritet över marken och vi ska jobba i samklang med skapelsen.

2.Vi ska utöva auktoritet att stå emot sjukdomar och angrepp på våra grödor och våra djur.

3.Vår auktoritet ska gå över generationsgränserna, det kommer att bryta förbannelsen över marken.

4.Vi  ska förlösa möjligheten för kvinnorna att vara jämlika  som Guds präster.

5.Vi ska delta i och påverka den politiska arenan när det gäller jordbrukets frågor.

Sammanfattningsvis ska våra gårdar vara som Gosen`s land i Egypten där försörjning finns. Människor ska i tider av nöd hitta en fristad hos oss på våra gårdar.

Första dagens kvällsmöte talade om att det är tider av svårigheter för många bönder, men hjälpen kommer från Herren. Att inte bara överleva är inte bra nog, utan med Guds hjälp kan vi bli framgångsrika bönder, som kan ära Gud för att han har hjälpt oss. För att symboliskt visa att man ville överlåta sig åt Herren hade två stora klockor/bjällror satts upp på scenen i den stora sporthallen där konferensen ägde rum. Den ena hade inskriptionen ”Gud tillhör äran” och den andra ”Gud förser”. Under hela konferensen kunde människor komma fram och klämta i klockorna för att markera sin överlåtelse till Herren. Mycket starkt att se och höra !

Sedan följde ytterligare två dagar av undervisning, vittnesbörd och seminarier. Vi fick höra många berätta om hur Gud hjälper när vi håller fast vid honom.

Ett viktigt bibelord i konferensen var från Malaki 4:6 om att Gud ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra. Det fick vi se och höra ett fantastiskt exempel på från en far och hans son som gav ett vittnesbörd från deras gård och liv tillsammans. De förenades i den vackraste sång som inte låter sig beskrivas och fick dessutom med sig hela salen i himmelska toner.

Ett starkt och bestående minne från denna konferens var också lovsångsteamet som bestod av ca 12 personer varav flera professionella musiker, med en hel uppsättning av olika instrument bl a harpa. De hjälpte oss verkligen att hitta den rätta lovsångstonen med sin smittande överlåtelse, men också tekniskt väldigt proffsigt musicerat. Vi som kanske inte alltid hängde med i den simultantolkning man hade ordnat åt oss hade verkligen stor behållning av lovsången, där vi alla var ett inför Herren.

Pastor Andreas Keller gav också vid flera tillfälle prov på sin förmåga att framföra sitt budskap. En kväll hade han iklätt sig en självlysande jacka, vilken han hade önskat sig i julklapp av sin fru. Budskapet var självklart att vi ska vara så självlysande pga Guds påverkan på oss så att vi kan lysa upp vägen för andra människor.

Vi i Kristna Bönder har nu glädjen att få välkomna pastor Keller till Sverige 26-28 november och vår förhoppning är att många bönder i vårt land ska komma till Alunda för att låta sig entusiasmeras av budskapet om att Gud tycker om bönder och att vi har ett stort ansvar för att låta hans rike bli synligt i vårt land och på våra gårdar.

Nye oktober 2015 – Ingrid Sandahl

Reseberättelse Schweiz Februari 2015