GUDS RIKE ETT NYTT SÄTT ATT LEVA

Hej, det är den 26 maj -23 och jag sitter ute på våra trädgårdsmöbler med Kristna Bönders fina broschyr framför mig, och tittar ut över den otroliga grönska och växtlighet som vår Far år efter år välsignar oss med.

Det är med stor tacksamhet till Gud jag kan se tillbaka på de 39 år som snart förflutit sedan Kristna Bönder Startade i Örebro ( Guds Rike eller storebror) och den profetiska händelse som skedde där. Många har kanske undrat vad blev det av alla visionerna och tilltalen som vi fick ta emot. Här vill jag påminna om att alla våra föregångare profeterna och lärljungarna som såg liksom Guds Rike långt där i fjärran men gjorde sina uppgifter i trohet för kommande generationer.

Jag vill ta med dig till en sann berättelse som hände Demos Shakarian  som sedan startade Full Gospel, en sammanslutning för affärsmän. Han berättade om en profet som förutsåg en stor förföljelse mot kristna i hans hemby Kara Kala i den Ryska delen av Armenien. De fick en karta över flyktväg till USAS östkust. Tiden gick och 50 år senare fick profeten som nu blivit gammal ordet, att nu skulle synen gå i uppfyllelse. År 1914 började en fasansfull skräckperiod då två tredjedelar av det Armenska folket dödades. Demos Shakarians farfar som var pingstvän lydde profetian och sålde sin gård 1905 och flydde till USA och på det sättet räddade han hela sin familj. Så ofta tar det tid i förberedelser med det vi tagit emot från Gud Profetiskt, och det beror på oss att vi inte är där men också Guds tid.

Som jag tidigare sa har jag broschyren fram mig och på första sidan är Jesaja 32:2 nedskrivet ” Var och en av dem skall vara som en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskurar, de skall vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.” Jag vet hur vi brottades med texten i bön och födslovånda och jag är helt säker på att detta är ett Herrens tilltal som vi arbetar emot, ofta tittar vi på våra egna resurser och så faller vi tillbaka, men han är källan till det som skall förlösas därför måste vi ge allt till Jesus, och här är ett av problemen jag återkommer lite senare i brevet om detta.

Vid vårt senaste årsmöte i Rättvik fick vi under inledningsmötet  en stark profetisk hälsning om Guds helighet till omvändelse och så har det varit under åren för att förbereda oss för uppdraget och vår roll i denna skälvande tid här har du och jag ett ansvar att gen-svara genom att prioritera och köpa tid att lyssna till Herdens röst. Du kanske säger det går inte, det är så mycket att göra. Jag måste erkänna att jag är också i detta dike men har beslutat att arbeta på detta till förändring och ta Guds-ordet på allvar och i tro söka Guds rike och hans rättfärdighet så skall vi få all den tid vi behöver till allt det andra.

I Psalm 105 16-21 talas det om Josef som också är en del av vår kallelse; Josefs liv började mycket lovande, tidigt i sin ungdom gav Herren honom drömmar. Du kan läsa om detta själv. Men vad hände sedan, det rakt motsatta av det Gud hade lovat. Hur tror du Josef tacklade detta, tänkte han allt har gått fel, Herrens löften blir aldrig uppfyllda. Jag tror inte han tänkte så, det pågick en process i Josefs inre. Han blev prövad av Herrens ord för att kunna utföra senare, det Herren sagt. Så är för oss också. Ofta när vi tar emot från Gud tar det en annan riktning som verkar det motsatta, men det finns alltid en tid fastställd för uppfyllelsen av det vi tagit emot.

Ursäkta att detta medlemsbrev blivit långt, men jag vill avsluta med att koppla tillbaka där jag började; Detta är det jag upplever från himlen just nu, du får pröva det. Det  måste få en praktisk tillämpning om detta är Herrens ord  GUDS RIKE!!!

Guds tid är nu inne att upprätta Evangeliet i hela dess  omfattning, under lång tid har vissa delar av evangeliet betonats om rättfärdig-görelse  genom tro, om helgelse,om kraft i den Helige Ande mmmm.

Nu är tiden inne att peka på Guds Rike, när detta sker blir Guds folk upprättat och blir redo att förbereda Jesu återkomst med allt vad detta innebär. ( Det finns mycket mer att säga om detta men det får bli senare)

Detta kommer automatiskt påverka hela vårt liv. Vårt personliga liv, våra vanor,vår familj,våra ambitioner, VÅRT ARBETE, och också hela vår framtid.

Inte bara att vi kommer till Himlen när vi dör, utan vi i detta liv befrias från ett herravälde, och kommer in i ett helt nytt,  under en ny Herre, Jesus som har köpt oss fria. Vi är Hans egendom

Jag upplever Jesus väntar på vårt gensvar, den som skall finna sitt liv han skall mista det.

MED ÖNSKAN OM EN HÄRLIG SOMMAR MED JESUS!!

Kärlekshälsning

Kai Serholt

You are currently viewing Medlemsbrev juni 2023