Om vi ser tillbaka på året som gått med Kristna Bönder finns det några noteringar värda att ta fasta på. Vi var en grupp Kristna Bönder som samlades till bön i Riksdagen den 23 mars På inbjudan av Magnus Oscarsson.

Sammanfattningsvis bad vi i huvudsak kring följande ämnen:

  • För regering och riksdag, ffa för landsbygdsminister, och näringsdepartement
  • För särskilda riksdagsmän
  • För avslöjanden och förändringar till förmån för en politik som lyfter åkermarkens värde och användning, livsmedelsproduktionen, djurhållningen och bönderna
  • För en förändrad rovdjurspolitik, till ökat skydd för tamboskap och bönder
  • För en politik som värnar om Israel som en nation för det judiska folket
  • För en nationell livsmedelsstrategi
  • För att kristna värderingar får högre status i regering och riksdag och bland folk i det svenska samhället
  • Mot lögner som framförs inom miljö/klimatområdet
  • För vårt flyktingmottagande

Vi kan konstatera att under våren 2016 blev det väldigt turbulent i regeringen ett tag. I efterhand vet vi att det fanns krafter, framför allt från Mp och V, som ville ställa ministern S-E Bucht åt sidan, i en tänkt regeringsombildning på grund av för ”lite miljötänk och för mycket av bondetänk”. En svensk Livsmedelsstrategi och en landsbygdstrategi med konkurrenskraftiga villkor har sina motståndare.

Vad som hände, var istället att Åsa Romsson tvingades avgå av olika skäl som jag inte närmare vill gå in på här. Därmed försvagades möjligheterna till inflytande av djurrätts och vegan rörelserna. Åtminstone ett tag framöver.

Mehmed Kaplan tvingades bort från regeringen genom att avslöjas med kopplingar till ultranationalister från Turkiet och våldsamt Israelfientliga uttalanden. Islams ökade inflytande inom Mp kom i dagen genom honom och andra personer med inflytelserika positioner. Därmed blev det hårda inre konflikter inom partiet ,som därför kraftigt förvagats genom detta.

Beredskapsfrågan är märkligt levande under året. Trots att röster höjs för att tona ner läget i livsmedelsförsörjningen, så är den ofta i media som ett läge som oroar folket.

En svensk Livsmedelsstrategi skulle vara klar under våren, målet var att riksdagens partier enat skulle stå bakom den, men den har på grund av oenighet, hela tiden skjutits på framtiden. I slutet på december var man till synes framme, men med en hårsmån från att skriva under så började plötsligt centern (c) att kräva tillägg. Så nu har det blivit rörigt igen

För mig synes det som vissa krafter är i farten för att stoppa uppgörelsen.

Min övertygelse är att detta dokument kan bli avstampet för en ändrad attityd i samhället till förmån för att all mark brukas och produktionen ökar och därmed försörjningsläget förbättras. Men många belackare är högljudda även i denna fråga

Oron i samhället ökar både nationellt och internationellt, med attentat, bränder, våld, och hat som vi inte sett förut.

Flyktingströmmarna var under 2016 enorma, och svåra för många länder att hantera.

Vi ska noga iaktta att Ryssland stärkte sitt strategiska inflytande över Syrien och mellanöstern påtagligt under året, och USA är på reträtt. Netanyahu och Obama har inte varit ense om Iranfördrag m.m. samtidigt som Europa försvagas av Storbritanniens brexitbeslut. Vad som händer i USA efter Trumps tillträde är osäkert men ett märkligt val var det. Den världspolitiska kartan håller på att ritas om, det är otvetydigt.

Vårt hopp står till Honom, Jesus Kristus, som är kung i Guds Rike

Andreas Keller undervisade oss om Guds kärleksfulla sätt att se på oss, och hans vilja att arbeta tillsammans med oss där vi är. ” Vi, Guds folk, är till välsignelse för nationen”. Genom Hans väldiga styrkas kraft som mäktigt verkar i och genom oss, (Ef.1:19) kan vi förändra situationer och bindningar som hindrar det goda från att ske, överallt där vi går bedjande fram. För nationen såväl som i familjen eller ladugården.

Låt oss lyfta våra händer i bön för nationen 2017, för folket, för beslutsfattarna,

Men framförallt för församlingen, så att man kliver in i bön för Landet och Guds Rikes tillväxt

Med varma hälsningar

Herbert Nyman

Ordf.

You are currently viewing Några viktiga händelser under 2016